Interná a externá komunikácia PR


Externá komunikácia

Interná komunikácia

  • • firemný magazín
  • • newsletter
  • Zabezpečíme kompletnú prípravu interných materiálov. Tvorba, návrh tém, príspevky, redakčná a jazyková úprava textov, fotografie, grafické spracovanie, zalomenie, príprava do tlače, samotná tlač a distribúcia, alebo príprava elektronickej verzie.


     Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
    Bootstrap Slider